@PostbotSiemen is een Twitterbot die - het zal u verbazen! - gebaseerd is op Postbode Siemen uit de nostalgische televisieserie Zaai.

De bot is opensource en de repository is hier te vinden: https://github.com/iovidius/postbotsiemen

Functionaliteit

Postbot Siemen kan de volgende dingen:

  1. Tweets van en naar de geheimtaal Wokkie Tokkie vertalen, e.g. "hokkie 1 lokkie lokkie 4" correspondeert met "hallo";
  2. Iedere week een Siemen-quote tweeten;
  3. Mensen die zich vervelen voorzien van een YouTube filmpje naar een aflevering van Zaai.

Interacties

De bot reageert op iedere mention. Hij filtert de tweets op basis van bepaalde matches van reguliere expressies. De regex van een zin in WokkieTokkie ziet er bijvoorbeeld zo uit: (([a-z]okkie(\s)*)|[12345](\s)*)+

Hier een paar voorbeelden van interacties:

Tweet 1: Siemen stuurt een YouTube filmpje
Tweet 2: Siemen vertaalt een woord naar Wokkie Tokkie
Tweet 3: Siemen ziet dat een reactie het maximale aantal tekens van een tweet overschrijdt. Daarnaast ligt het sowieso niet in Siemens aard om ellelange vertalingen te geven.

Postbot Siemen is gemaakt n.a.v. een opdracht voor Foundations of Interaction Technology voor de Universiteit Twente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *